🍖BBQ'en

Is het toegestaan om te barbecueën?

Dit is toegestaan! Mits er een emmer water klaar staat. Plaats de barbecue niet op de grond, dit i.v.m. brandgevaar. Zorg er voor dat de overige campinggasten geen hinder hebben van de barbecue, door bijvoorbeeld rookontwikkeling. Het gebruik van vuurkorven is niet toegestaan.